Ringoevers, deelplan 3

Luchtfoto Ringoevers april 2017

Er is veel belangstelling voor deelplan 3. We zijn nu de optiegesprekken aan het voeren. Mocht u nog belangstelling hebben voor een woning. Dan kunt u altijd het inschrijfformulier op de website www.ringoevers.nl invullen en bij mij inleveren. Mochten er woningen vrijkomen dan neem ik contact op.

Published by