Ringoevers parkeerprobleem opgelost

Extra plekken tegen parkeerellende Ringoevers Hillegom

 

Aan de parkeerellende in de Hillegomse nieuwbouwwijk Ringoevers komt waarschijnlijk een einde. In de wijk worden 27 extra plekken aangelegd.

De gemeente Hillegom is dat overeengekomen met projectontwikkelaar BuildingTwenty4 een een delegatie van de wijkbewoners. Door deze maatregel trekken de bewoners hun ingediende bezwaar tegen deelplan 4 in.

Dit betekent dat er op korte termijn met de uitvoering van dit een na laatste deelplan kan worden begonnen.

De gebouwen van de voormalige betonfabriek De Ringvaart worden binnenkort gesloopt. Daarvoor in de plaats komt onder andere een appartementenblok aan de Meerlaan met het uiterlijk van eengezinswoningen.

Bewoners van de nieuwe wijk voerden eerder aan dat de gemeente bij de bouw van de wijk achterhaalde parkeernormen had gehanteerd. Met als gevolg dat er veel te weinig plekken voor auto’s zijn. Dat leidt tot excessen als dubbelparkeren en parkeren op fiets- en voetpaden en in bochten.

Volgens de gemeente heeft een second opinion echter uitgewezen dat Hillegom wel degelijk de juiste kaders en berekeningen heeft gehanteerd. Niettemin is er begrip bij de ontwikkelaar voor de wens van extra parkeerruimte.

Er worden nu in deelplan 4 nog zeven parkeerplaatsen extra gemaakt en in deelplan 5 komen twintig extra plekken. Ook zorgt de ontwikkelaar voor tijdelijke parkeerplaatsen tijdens de bouw van deelplannen 4 en 5.

Dat er een gebrek aan parkeerruimte is, komt doordat het autobezit hoger is dan waarmee rekening werd gehouden. Veel huishoudens hebben inmiddels twee auto’s. Ook parkeert in Ringoevers lang niet iedereen op eigen terrein als dat wel de bedoeling is.

Dat de parkeerproblematiek de bewoners van de nieuwe wijk hoog zit, bleek toen een aantal van hen besloot bezwaar aan te tekenen tegen deelplan 4.

Voor het bezwaar kregen de initiatiefnemers steun van een kleine honderd andere Ringoeverbewoners. De handtekeningen werden in één avondje opgehaald.

In Ringoevers worden in totaal 360 woningen gebouwd. De deelplannen 1, 2 en 3 zijn uitverkocht. De eerste twee zijn al bewoond, de derde is in aanbouw. In deel 4, dat voor een belangrijk deel uit appartementen bestaat, zijn nog wel wat woningen te koop.

Achter de schermen vindt de ontwikkeling van de allerlaatste fase plaats. De verwachting is dat verkoop van deelplan 5 in het voorjaar van 2019 begint.

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/haarlem

Aanvragen energielabel gaat per 1-1-2021 wijzigen

Tot 1 januari 2021 geldt het vereenvoudigd energielabel (VEL).
De woningeigenaar geeft online een aantal woningkenmerken door. Een erkend deskundige keurt deze kenmerken op afstand. Waarna de Rijksoverheid het label vaststelt.
Een nieuw meer uitgebreid energielabel vervangt op 1 januari 2021 het VEL.Heeft u al een geregistreerd VEL? Die blijft gewoon 10 jaar geldig.

Kosten nieuw energielabel

De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren, waaronder:
type woning;
beschikbare documenten over de woning;
de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken van de woning op te nemen.

De kosten voor een energielabel komen straks naar verwachting bij een eengezinswoning uit op gemiddeld € 190. Bij appartementen gaat het om gemiddeld € 100. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel. De gemiddelde prijs wordt na 1 januari 2021 duidelijk.

Zo vraag je nu een energielabel aan

Een energielabel kan online aangevraagd worden via de Rijksoverheid d.m.v. inloggen met DigiD. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-energielabel-voor-mijn-woning

Hoe kom ik als huiseigenaar aan een energielabel voor mijn woning?

U kunt online uw voorlopige energielabel inzien of een definitief energielabel aanvragen. Ook kunt u uw bestaande energielabel vernieuwen. Bijvoorbeeld omdat u uw huis energiezuiniger heeft gemaakt. Het energielabel blijft 10 jaar geldig.

Voorlopig energielabel opzoeken

U kunt controleren welk voorlopig energielabel uw woning heeft. Dit is een inschatting op basis van gegevens als woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Misschien heeft u uw vloer laten isoleren of zonnepanelen laten installeren. Dit kunt u aangeven als u het voorlopige energielabel omzet in een definitief energielabel.

Definitief energielabel aanvragen

U kunt een definitief energielabel online aanvragen:

  1. Log met uw DigiD in op Energielabelvoorwoningen.nl.
  2. Controleer uw woninggegevens en pas ze eventueel aan.
  3. Voeg digitaal bewijs toe als de tool hier om vraagt (bouwtechnisch rapport, factuur, foto’s).
  4. Selecteer een erkend deskundige (op basis van tarief of reactietijd).

Lukt het u niet om online uw definitieve energielabel aan te vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Energielabel: telefoonnummer 0800-0808 of [email protected].

Energielabel vernieuwen

Op Energielabelvoorwoningen.nl kunt u ook uw bestaande energielabel vernieuwen. Bijvoorbeeld omdat u extra energiebesparende maatregelen heeft genomen.

Erkend deskundige controleert gegevens

De erkend deskundige controleert uw gegevens op afstand. Dit kan een energieadviseur, makelaar of bouwtechnisch specialist zijn. De deskundige komt dus niet bij u thuis langs.

Heeft de deskundige uw gegevens goedgekeurd, dan ontvangt u het definitieve energielabel per e-mail van de Rijksoverheid. Na goedkeuring van uw gegevens vindt de registratie van het definitieve label automatisch plaats.

Soms ontvangt u al binnen een dag een definitief energielabel. Meestal duurt het iets langer. Dit is afhankelijk van de reactietijd van de erkend deskundige en de juistheid van het bewijsmateriaal.

Kosten energielabel

Een voorlopig energielabel is gratis. Voor een een definitief energielabel betaalt u enkel de administratiekosten van de erkend deskundige.

Nieuw energielabel vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een nieuw energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen.

Vragen over het energielabel?

U vindt veelgestelde vragen over het energielabel op de website van Milieu Centraal.

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u uw vraag stellen over het energielabel aan de Helpdesk Energielabel. De helpdesk kan u helpen bij onder andere deze vragen:

  • Hoe kan ik een energielabel aanvragen?
  • Wat moet ik doen als ik niet kan inloggen op de website Energielabel voor woningen?
  • Moet ik een energielabel aanvragen voor een monument?

De helpdesk behandelt alleen vragen van particuliere woningeigenaren. Woningcorporaties, makelaars en notarissen kunnen contact opnemen over het energielabel met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer weten?

Wilt u weten waarom het energielabel verplicht is en in welke gevallen? Kijk dan op de pagina Energielabel woning.

Start bouw van deelplan 4 Ringoevers

Gisteren, 5 november 2018 is de start bekend gemaakt van deelplan 5. Alle kopers hebben een Hoera-brief gekregen waarin wordt vermeld dat:

Met deze (HOERA-)brief verklaren wij daarom de opschortende voorwaarden in de met u gesloten koop-c.q. aannemingsovereenkomst (artikel 15) voor een woning in het project Ringoevers, deelplan 4, per heden, 5 november 2018, als vervuld.

Binnenkort zal worden gestart met de sloop van de nog aanwezige opstallen. En vervolgens met de overige bouw-voorbereidende werkzaamheden en aansluitend de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden.